MVO:

de weg naar mooie eigen natuur voor ons allemaal, dichtbij en zichtbaar resultaat. Hoe mooi kan het zijn….  Veel van de oorspronkelijke ruige Nederlandse natuur is reeds gecultiveerd. op dit moment schieten de bouwplaatsen als koren uit de grond. Meer en meer van onze oorspronkelijke natuurgebieden verdwijnen.

MVO de weg naar mooie eigen natuur voor ons allemaal, dichtbij en zichtbaar resultaat.

MVO milieu verantwoord ondernemen, duurzaam en circulair.

Eigenschuld.

We doen het ons zelf aan. Het begint gewoon bij u thuis. Als u zelf de afvalscheiding doorvoert zoals bedoeld zult u versteld staan hoe weinig rest afval u in de afvalbak hebt aan het eind van de periode.

Bedrijfsmatig

Bedrijfsmatig kunt u dan ook het afval beleid (MVO) op uw kantoor apparatuur doorvoeren.  Laat ons die apparatuur afvoeren en dan zorgen wij dat het in de juiste afvalstroom terecht komt.

Onze bijdrage aan het milieu

Onze vorm van MVO is door kritisch te kijken naar het aan ons aangeboden materiaal. En als het ook maar enigszins mogelijk is apparatuur te herstellen naar een acceptabele graad van werking is dat geweldig. Indien dat nog niet mogelijk is…  dan te strippen tot onderdelen die wel bruikbaar zijn. Pas als het niet mogelijk is enige vorm van hergebruik te realiseren, zijn we genoodzaakt over te gaan to recycling tot grondstoffen.

Het afvoeren gebeurd milieuvriendelijk per Groene ICT Bak (GIB)

MVO Lokaal terug geven

De mogelijkheid bestaat ook om lokaal in uw buurt iets terug te zien van wat u laat afvoeren. Natuurmonumenten heeft zoveel ” beschermde” lokatie’s waarvan er altijd wel één in de buurt is. Wij stellen op uw verzoek hiervoor per ton van uw afgevoerd “hoogwaardig” materiaal 25 euro ter beschikking aan Natuurmonumenten.

Samen met Natuurmonumenten zorgen wij, dat de bijdrage naar een mooi Nederlands project gaat. Er is een ruime keuze uit wel 355 projecten in Nederland, waar van enkele direct bij u in de buurt. M.a.w. u kunt op uw site uw bijdrage vermelden.

En wat is er nou beter en leuker dan een lokale bijdrage? Zo brengt u MVO dicht bij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) ons uitgangspunt