Proces en Rapportage

Uw belang is ons belang.

wij moeten ook aan kunnen geven wat waar vandaan komt en waar het weer naar toe is gegaan.A l is het maar om de afvalstromen intern in beeld te hebben.

Geautomatiseerde Wis- en installatie lijn. In tegen stelling wat ik bij veel concurrenten gezien heb streven wij er naar dat wij een artikel liefst maar een keer in handen hebben en dat het daarna op de plank beland. Gewist, getest en gerefurbished. Dan wel dat het in de bak met te recyclen materiaal terecht is gekomen. De volgende keer dat het onderdeel of apparaat in handen wordt genomen is op de weg naar de nieuwe eigenaar.

Snel handelen levert snelle rapportage.

Als het “éénmaal vasthouden” principe wordt gehanteerd is het dus zaak om daarna de rapportage/ inventarisatie met u te delen zodat u daar meteen over kunt beschikken en ook kan verwerken.

 

Uw administratie tevreden? U ook.

uw boekhouden zal hier beslist naar vragen, daar om de broodnodige lijst van afgevoerde onderdelen die wij in overleg met u kunnen samen stellen. Denk aan serienummers en types. Vanwege onze ervaring hiermee zullen wij deze sneller kunnen produceren dan een van uw medewerkers. Gewoon omdat er zoveel nummers op apparaten staan dat de juiste kiezen soms een probleem op levert.

Er is niets zo vervelend dat uw administratie iedere keer weer komt vragen hoe het er mee staat of u al wat weet e.d. en er komt geen antwoord. Al was het maar een tussen rapportage. Want het komt wel eens voor dat iets om een of andere dringende reden niet in een keer te verwerken is.  Ik heb dan ook in het verleden vaak telefoontjes van klanten gehad met bovenstaande vragen, toen ik bij het voorgaande bedrijf werkte, omdat bakken alleen maar in het magazijn werden verplaatst maar niet verwerkt.

 

Natuurlijk lukt het niet altijd om het zo te doen, maar we kunnen er wel naar streven.

Een snelle Rapportage

Ja, wij hebben inderdaad apparatuur af te voeren

en wij ontvangen daarvan graag een inventarisatie van

Uw administratie moet een accurate lijst ontvangen met daarin de typenummer en serie nummers vermeld. Domweg omdat de systemen zijn geregistreerd in de bedrijfs administratie en u netjes wilt kunnen aantonen wat u met de oude spullen heeft gedaan.