Laatst bij het Dutch Society event in Bunnik, dat succesvol was georganiseerd door Dutch IT-channel en Executive-People, ontmoette ik iemand die enthousiast vertelde over het verantwoord afvoeren van oude IT-apparatuur. Als het gebruik van IT in onze maatschappij groeit, dan groeit vanzelfsprekend ook de retourstroom. En ondanks de ontwikkeling naar de cloud, zal de komende jaren nog heel wat oude apparatuur moeten worden afgevoerd.

Veel oude IT-apparatuur wordt helaas nog steeds verschroot en belandt op onduidelijke afvalbelten in de wereld. Met alle giftige stoffen en vaak nog waardevolle componenten, is dit een dubbele verspilling in milieu en geld. In elektronisch afval, ook wel eWaste genoemd, zitten vaak schaarse metalen die slechts op een beperkt aantal plaatsen op de wereld te winnen zijn. Ook zijn vraagtekens te plaatsen bij die winningsprocessen: slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en vervuiling. Alle recycling is dus welkom.

Verantwoord afvoeren
: De ondernemer Frank Toorop is zich de afgelopen jaren gaan bezighouden met het verantwoord ‘afvoeren’ van oude IT-systemen. Zijn stelling is dat er zoveel waarde in elektronisch afval zit, dat de afvoer zichzelf vaak kan betalen en uit de recycling van nog bruikbare componenten ook nog geld te verdienen valt. Twee vliegen in één klap. Sinds enkele jaren is hij dan ook de datacentermarkt met veel enthousiasme gaan ontwikkelen met zijn bedrijf 3RiT.

Grote bedrijven zorgen meestal wel dat hun eigen apparatuur uit de datacenters wordt gehaald en hebben wereldwijd hun eigen recycle-proces opgebouwd. Wij bij EMC hebben daar ook veel in geпnvesteerd en alle oude apparatuur wordt op een verantwoorde wijze afgevoerd, gedemonteerd en vervolgens hergebruikt of verwerkt naar nieuwe grondstoffen. Onze Chief Sustainability Officer (CSO) Kathrin Winkler rapporteert hierover jaarlijks in het sustainability jaarverslag.

Het is altijd weer enthousiasmerend om te lezen dat er al zoveel materiaal kan worden hergebruikt, mede omdat daar bij het ontwerp flink op wordt gelet. Daarnaast is het niet alleen de afvoer, maar ook de logistiek, de verpakking en vanzelfsprekend de productie en de keuze van zoveel mogelijk niet vervuilende componenten. Een vakgebied op zich dat zich steeds verder en beter ontwikkelt. Zelfs de besparing bij de klant op het gebied van energiegebruik en efficient beheer zijn onderdeel van de toetsing van deze ecologische kringloop.

Helaas is er nog veel apparatuur waar deze kringloop (nog) niet goed is geregeld. Zeker bij oude apparatuur was hiervan vaak geen sprake. Oude apparatuur uit de jaren negentig en begin deze eeuw was wat dat betreft, echt slecht ontworpen. En daar speelt een bedrijf als 3RiT nu slim op in. Toorop vertelde dat hij steeds weer verbaasd is als hij de afgeschreven apparatuur demonteert en ontdekt dat er nog heel veel bruikbare onderdelen in zitten. Natuurlijk tweedehands, maar goede kwaliteit en met een lage prijs nog interessant genoeg voor de markt van reserve-onderdelen.

Huygens
: Hij vertelde me vol trots dat hij ook de Huygens heeft mogen afvoeren. De oude supercomputer van SURFsara/Vancis. Bij elkaar 40 ton aan materiaal, een hele klus, die je dan ook nog schadeloos uit het datacenter moet kunnen verwijderen. Juist dit soort projecten doen zijn ogen glimmen, omdat er nogal wat logistiek en creativiteit aan te pas komt om deze grote hoeveelheden apparatuur verantwoord te verwijderen. Soms is bij veranderingen in het datacenter niet nagedacht over hoe bestaande apparatuur verwijderbaar moet blijven, hetgeen soms tot ingenieuze afvoerroutes leidt.

Maar ook constateert hij dat veel organisaties helaas nog steeds de makkelijkste weg zoeken om van hun oude apparatuur af te komen en zich geen zorgen maken over waar het afval terecht komt. Veel ‘ewaste’-verwerking vindt plaats in ontwikkelingslanden, waar het ernstige gezondheid- en verontreinigingsproblemen veroorzaakt die toe te schrijven zijn aan gebrek aan insluiting, zoals lekkende stortplaatsen en aan het verbranden van dit afval. De Conventie van Bazel heeft zich als doel gesteld deze problemen aan te pakken en promoot het hergebruik en de deskundige recycling als maatschappelijk verantwoord alternatief voor elektronisch afval.

Schroothandel
: De conventie werd al op 22 maart 1989 (!) ondertekend en is vervolgens door 163 partijen geratificeerd waaronder Nederland. Toch blijkt dat veel oude apparatuur nog steeds wordt aangeboden aan schroothandelaren waardoor dit afval onderdeel wordt van generieke schrootstromen en hierdoor een belangrijke bijdrage levert aan de vervuiling op onze aarde.

Vanuit deze blog dan ook een oproep aan alle datacenters die de komende jaren afscheid zullen nemen van oude apparatuur – mede door hun gang naar de cloud – om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en deze ‘ewaste’ verantwoord af te voeren. En het blijkt dat deze afvoer zichzelf vaak terugbetaalt als dit adequaat wordt gerecycled. Dat wil zeggen, wordt gedemonteerd en dan pas aan verschillende afvalstromen wordt aangeboden: van hergebruik tot verantwoorde terugwinning van de zware en bijzondere metalen in de componenten.

In feite zou bij elke aankoop van nieuwe apparatuur, of het afsluiten van een cloudcontract waardoor bestaande apparatuur (uiteindelijk) uit het datacenter gaat verdwijnen, een paragraaf opgenomen m

oeten worden waarbij die afvoer bij voorbaat ‘netjes’ wordt beschreven. Wellicht met al een Letter of Intent naar een recycl

e bedrijf die daarmee alvast de vastgelegde verantwoordelijkheid neemt voor de toekomstige afvoer van die systemen.

 

Op dat moment kunnen ook direct afspraken worden gemaakt over het op dat moment wissen of vernietigen van alle data, die zich nog in die apparatuur bevindt. Ook daar hebben recyclelaars goede en gecertificeerde processen voor ingericht. Een zorg minder voor de toekomst, als dat aan het begin van de eigendomsperiode goed is vastgelegd. Elke inkoopafdeling zou dit makkelijk kunnen regelen, geen aankoop zonder verantwoorde afvoer. Hoe makkelijk kan het zijn?

Door: Hans Timmerman, cto EMC Nederland