In de persoon Frank Toorop schuilt een groot dienstverlener en een maatschappelijk betrokken ondernemer. Het allerbelangrijkste dat hij aandacht geeft is de relatie en niet de transactie. Hiermee komt hij meer dan tegemoet aan onze verwachting dat er een duurzame relatie wordt opgebouwd en niet een “Quick-win”.

Uiteindelijk hadden wij in de loop der jaren bij TASK een behoorlijk IT-bezit opgebouwd en werd dit een “sta-in-de-weg”. Na het eerste contact heeft hij een Quick-scan uitgevoerd, de werkwijze van 3RiT uitgelegd en vakkundig (deels ter plaatse) de hardware gewist en daarna afgevoerd.Al snel kregen wij een terugkoppeling van de wijze waarop zaken waren hergebruikt, de opbrengst hiervan en een bewijs van vernietiging van de rest-materialen. Een deel van de opbrengst is uiteraard voor zijn bedrijfsvoering, een ander deel vloeit naar een goed maatschappelijk doel en het laatste deel werd aan ons overgemaakt.De ervaring met 3RiT is dus een bedrijf die professioneel, op basis van wederzijds vertrouwen, de opdrachtgever ontzorgt door transparant te zijn en zorgvuldig.TASK Bouwen op mensenFrank de Vos

Frank de Vos Manager Bedrijfsbureau